De Belastingdienst moest in 2013 11.000 extra boekenonderzoeken uitvoeren in het kader van de Intensivering Toezicht en Invordering. Enkele belastingambtenaren meldden in het tv-programma Zembla dat deze onderzoeken nooit hebben plaatsgevonden. De Nederlands staatskas is hierdoor veel belastinggeld misgelopen.

Dat schrijft de website zembla.incontxt.nl.

Door gebrek aan personeel bij de Belastingdienst kon het aantal boekonderzoeken niet gehaald worden. De belastingambtenaren werden daarom hun leidinggevenden verplicht om de cijfers te manipuleren. Zo pastten ze bijvoorbeeld in het computerssysteem voorlichtingsbezoeken aan in boekenonderzoeken. Belastingambtenaren geven overigens al jaren aan dat er te weinig personeel is voor de hoeveelheid werk.

Het is de taak van de Algemene Rekenkamer om de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. Zij zegt niet op de hoogte te zijn van deze specifieke praktijk binnen de Belastingdienst. Wel neemt ze het signaal mee in het jaarlijks onderzoek naar de verantwoording over de Belastingdienst.

Zie hieronder de tv-aflevering van Zembla van donderdag 25 september 2014.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen