De belastingdienst gaat Griekenland inlichten over 120 luxueuze Griekse jachten die onder Nederlandse vlag varen. Minister Dijsselbloem deed deze toezegging aan Klaver (Groen Links). Volgens Dijsselbloem is dit soort informatie-uitwisseling voor de Grieken cruciaal om belasting te kunnen heffen. Bijkomend voordeel is de aanwezigheid van Nederlandse belastingambtenaren om bij te dragen aan de "institutionele versterking van de belastingdienst in Griekenland."

 

Zorgen

De Tweede Kamer is bezorgd over de belastinginning in Griekenland, zo bleek in een debat over de Europese Top en het leningenprogramma aan Griekenland. "Griekenland zit vol met het probleem van corruptie en zwart geld", kenschetste Buma (CDA) de situatie. "Griekenland pakt de corruptie en belastingontduiking niet aan," voegde Van Dijck (PVV) daar aan toe. En Merkies (SP) verzuchtte hoe het kan dat er al die jaren niets wordt gedaan aan de grootschalige belastingontwijking. Eerder nam de Kamer al met algemene stemmen een motie van Van Hijum (CDA) aan, waarin het kabinet wordt opgeroepen om de effectieve aanpak van belastingontduiking als een van de harde voorwaarden te hanteren bij het beoordelen van de inspanningen van Griekenland en de besluitvorming over mogelijke aanvullende maatregelen. Dijsselbloem markeerde dat de strekking van deze motie voor hem de komende periode de leidraad zal zijn.

Eerder informatie verschaft

Staatssecretaris Weekers meldde deze week per brief dat de belastingdienst in 2004 al een groot aantal Griekse jachten onder Nederlandse vlag in het vizier kreeg. Nederland heeft toen deze informatie aan de Griekse belastingdienst overhandigd, maar daar is toen schijnbaar niets mee gedaan. Doordat Nederlandse belastingambtenaren hun Griekse ambtgenoten bijstaan bij de belastinginning, is de verwachting dat deze informatie nu niet direct in een bureaula verdwijnt. Weekers merkte wel terecht op dat de registratie van een luxueus jacht onder Nederlandse vlag niet per definitie verband houdt met belastingontduiking. De bewindsman heeft ook niet direct een aanwijzing dat ontwijking van Griekse belasting op die manier gemakkelijker zal zijn. Voor deze nuance was in het debat weinig plaats. De teneur bleef toch dat dergelijke jachten onder Nederlandse vlag niet in de haak zijn.

Belastingverdrag

Dijsselbloem gaf ook nog aan dat er op dit moment wordt onderhandeld over een belastingverdrag tussen Zwitserland en Griekenland. Informatie-uitwisseling tussen die landen is cruciaal om belasting te kunnen heffen bij de personen op de zogenoemde Lagarde-lijst. Dat is de lijst over een aantal vermogende Grieken die hun vermogen bij een Zwitserse bank hebben ondergebracht. Volgens Kamerleden is daar nog wel wat extra belastingopbrengst te halen. Harbers (VVD) wees daarbij op "oma Papandreou die bovenop de hellingen van de Matterhorn nog een ouzo'tje achterover slaat." De financieel woordvoerder doelde met zijn opmerking op de moeder van ex-premier Papandreou die volgens mediaberichten meer dan een half miljard euro op een Zwitserse bankrekening heeft geparkeerd. Premier Rutte trachtte de gemoederen tot bedaren te brengen. Volgens hem moeten de Grieken gewoon belasting betalen en moet iedere vorm van belastingfraude en belastingcorruptie bestreden worden. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Internationaal belastingrecht

4

Gerelateerde artikelen