Onlangs keurde de Belastingdienst een nieuwe modelovereenkomst goed van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) voor bemiddeling van zzp’ers. Deze overeenkomst gaat vanaf 22 maart 2021 gelden voor een periode van vijf jaar.

Deze nieuwe modelovereenkomst met het nummer 9052 124 224 wijkt slechts op een paar kleine punten af van de voorgaande modelovereenkomst. Bestaande – nog lopende - overeenkomsten (die dus gebaseerd zijn op de oude modelovereenkomst) hoeven niet te worden aangepast.

Zie voor een opsomming van alle wijzigingen in de nieuwe overeenkomst de website van de NBBU. De uiteindelijke tekst van de nieuwe modelovereenkomst is nog niet beschikbaar op de website van de Belastingdienst. De dienst heeft aangegeven nog enkele dagen verwerkingstijd nodig te hebben.

Bron: NBBU

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Arbeidsrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

  432
Gerelateerde artikelen