De Belastingdienst kampt met zo’n groot tekort aan personeel, dat duizenden risicovolle aangiften niet gecontroleerd kunnen worden. De fiscus wil de aangiften daarom ongezien goedkeuren, maar heeft geen idee hoeveel geld de schatkist daardoor dreigt mis te lopen. Dat blijkt uit een recent intern document van de Belastingdienst, dat in bezit is van Trouw.

Het gaat om aangiften voor de vennootschapsbelasting uit 2016 van voornamelijk midden- en kleinbedrijven. De Belastingdienst selecteert op basis van zelf gestelde criteria welke aangiften extra controle vereisen. Van die risicovolle aangiften lagen er eind vorig jaar nog zo’n 25.000 op de plank, schrijft de fiscus. De risicovolle aangiften bestaan vooral uit ondernemers die geld lenen van hun eigen vennootschap, aangiften van stichtingen en verenigingen, en ondernemers die emigreren naar het buitenland. De Algemene Rekenkamer waarschuwde in 2016 dat binnen deze groep de belastingwet relatief slecht wordt nageleefd.

Er is echter niet genoeg capaciteit om al die geselecteerde aangiften te controleren. De Belastingdienst wil daarom ruim 90 procent van de verdachte aangiften niet verder in behandeling nemen en 'conform' afdoen. Dat houdt in dat de Belastingdienst akkoord gaat met de aangifte zoals die is ingediend, ook al is die mogelijk niet correct.

'Trouw schetst onjuist beeld'

Het ministerie van Financiën vindt dat er in Trouw een onjuist beeld wordt geschetst. "Er is nooit sprake geweest van 100 procentscontrole van de uitgeselecteerde aangiften" zegt een woordvoerder. En omdat er elk jaar meer ondernemers bijkomen, worden er relatief minder aangiftes behandeld, voegt hij eraan toe. "Bovendien vindt er door strenge selectiecriteria een goede schifting plaats, waardoor de meest risicovolle gevallen eruit gefilterd worden. Het bedrag dat de schatkist misloopt valt daardoor mee."

De Belastingdienst controleert nooit alle aangiften, maar het percentage risicovolle aangiften dat nu blijft liggen, is hoger dan eerdere jaren. In 2015 en 2016 liep de fiscus telkens ongeveer 25.000 aangiften na en voerde het daarnaast zo’n 25.000 uitgebreidere boekenonderzoeken uit. Tussen 2008 en 2011 werd 3 tot 7 procent niet gecontroleerd. De fiscus bevestigt wel dat personeelstekorten een rol spelen bij het teruglopende aantal controles. Veel ambtenaren zijn de afgelopen jaren bij de Belastingdienst weggegaan als gevolg van een nieuwe vertrekregeling. Omdat er nu al een achterstand is voor 2017 wil de fiscus de aangiften die nog liggen uit 2016 ongemoeid laten.

Debat met Snel

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stelt dat de Belastingdienst prioriteit moet geven aan risicovolle aangiften. "Dit kan niet zo", aldus Nijboer. "Als de Belastingdienst zelf risico’s ziet dat bedrijven met leningconstructies de boel proberen te flessen, moet de Belastingdienst er juist achteraan en de aanslagen niet ongezien goedkeuren." 

"Dit is heel slecht voor de belastingmoraal", zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. "Een totaal verkeerd signaal", vindt Renske Leijten (SP). "Dit geeft de indruk dat je met alles weg kan komen. Als er te hoge toeslagen worden gegeven, zijn ze er als de kippen bij. Dat zou hier ook moeten."

Zowel coalitie als oppositie wil dat de staatssecretaris het besluit heroverweegt om vele duizenden 'risicovolle' aangiften uit het midden- en kleinbedrijf niet te controleren. PvdA, SP en CDA willen een debat met staatssecretaris Menno Snel over dit besluit. Ook D66 en VVD hebben vragen voor de bewindspersoon.

Bron: ANP/Redactie TaxLive

Focus: Focus

Rubriek: Bronbelasting

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

  1293
Gerelateerde artikelen