Het Pakket Belastingplan 2024 bevat drie wetten die het fiscale stelsel voor Nederlandse vastgoedfondsen ingrijpend veranderen. Wat zijn de gevolgen van deze wetswijzigingen? Fiscalist en vastgoedspecialist Jeroen Elink Schuurman van PwC beschrijft ze in het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht.

Het gaat om de wetten Aanpassing fiscale beleggingsinstelling, Aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling en Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen die op 1 januari 2025 in werking treden. Om belastingplichtigen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de stelselwijziging gelden vanaf 1 januari 2024 overgangsmaatregelen.

Het regime wordt zodanig aangepast dat een fiscale beleggingsinstelling (fbi) niet langer is toegestaan rechtstreeks in Nederlandse onroerende zaken te beleggen. Voor wat betreft het vastgoedfonds in de vorm van het fonds voor gemene rekening (fgr) en de commanditaire vennootschap (cv) wijzigen de voorwaarden waaronder deze fondsen als fiscaal transparant worden aangemerkt.

De auteur behandelt in zijn artikel de positieve en negatieve gevolgen van de wetswijzigingen voor vastgoedfondsen gebruikmakend van het fbi-regime, het transparante fgr en de transparante cv. Ook beschrijft Elink Schuurman de knelpunten die voortvloeien uit deze maatregelen en bepleit hij een evaluatie van de nieuwe wetgeving in samenspraak met de praktijk.

----------------------------------------

Uitgever en redactie van het Tijdschrift fiscaal ondernemingsrecht hebben besloten het artikel van Jeroen Elink Schuurman 'Vastgoedfondsen in een nieuw fiscaal stelsel' (TFO 2024/191.1) vrij te geven op het informatieplatform InView.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Bronbelasting, Dividendbelasting

Focus: Focus

1668

Gerelateerde artikelen