Sinds 1 september 2021 kunnen belastingadviseurs bij de Belastingdienst doorlopende machtigingen registreren. De komende periode gelden nog wel enkele aandachtspunten. Die heeft de Belastingdienst op een rij gezet.

Met een doorlopende machtiging krijgt de belastingadviseur automatisch langdurig de volgende zaken via Digipoort binnen:

  • Serviceberichten Aanslag (SBA);
  • gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA);
  • Serviceberichten Toeslagen (SBT).

De belastingadviseur moet de komende periode met de volgende aandachtspunten rekening houden:

  • De machtiging voor VIA 2021 wordt vanzelf actief als op 1 december 2021, 23:59 uur de doorlopende machtiging voor inkomstenbelasting (IB) actief is.
  • Vraag voor 1 november 2021 de doorlopende machtiging IB aan om meer zekerheid te hebben dat die voor 1 december 2021 actief kan zijn.
  • Gezien de doorlooptijd bij Logius, Belastingdienst, postbezorging en klant kan een doorlopende machtiging die na 15 november 2021 wordt aangevraagd niet meer voor 1 december 2021 actief worden.
  • De doorlopende machtiging Toeslagen heeft geen betrekking op het toeslagjaar 2022. Voor de SBT 2022 kan de belastingadviseur sinds 1 september 2021 al aanvragen registreren.
  • De doorlopende machtiging voor IB, omzetbelasting of vennootschapsbelasting heeft geen betrekking op SBA 2022. Als de machtiging voor SBA 2022 nog niet geregistreerd is, moet de belastingadviseur dat alsnog zelf doen.

Let op!
Vraag de doorlopende machtiging tijdig aan. De Belastingdienst verstuurt bijvoorbeeld Voorschotbeschikkingen Toeslagen 2022 en Voorlopige Aanslagen Inkomstenbelasting 2022 al medio november 2021.

Stand van zaken

Ondertussen zijn ruim 1,2 miljoen doorlopende machtigingen voor de inkomstenbelasting aangevraagd bij de Belastingdienst. Daarvan hebben 300.000 de status actief bereikt. Ook voor omzetbelasting (100.000 aanvragen), vennootschapsbelasting (200.000) en toeslagen (600.000) heeft al ongeveer 25% van de aanvragen een actieve status.

Op de website staat meer informatie over de doorlopende machtigingen service berichten en over doorlopende machtigingen per belastingmiddel.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  519
Gerelateerde artikelen