De Belastingdienst heeft op donderdag 30 maart de kennisgroepstandpunten openbaar gemaakt op de website kennisgroepen.belastingdienst.nl. Volgens hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek zijn er 292 standpunten gepubliceerd, zo schrijft hij op LinkedIn.

De Belastingdienst heeft 26 kennisgroepen die ieder op hun eigen beleidsterreinen rechtsvragen en andere ingewikkelde vragen behandelen. Zo zijn er kennisgroepen actief op het terrein van inkomstenbelasting, formeel recht en autobelastingen.

Enkele kennisgroepen maakten al langere tijd hun antwoorden op fiscale vraagstukken openbaar, zoals de kennisgroep Pensioenen. Vanaf 30 maart hebben ook alle andere kennisgroepen van de Belastingdienst hun standpunten publiceren. Vragen en antwoorden van de kennisgroepen vanaf 2022 zijn op de website te raadplegen. Zowel nieuwe als geactualiseerde vragen en antwoorden worden toegevoegd.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

80

Gerelateerde artikelen