De Belastingdienst heeft de 'Landelijke Landbouwnormen 2019' gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. De Landelijke Landbouwnormen zijn nodig voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van ondernemers in de agrarische sector.

De 'Landelijke Landbouwnormen' gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. In uitzonderlijke gevallen mag de agrarisch ondernemer afwijken van de normen uit de 'Landelijke Landbouwnormen', maar dan moet hij wel motiveren waarom hij de norm niet gebruikt.

Bij eigen verbruik en privégebruik (hoofdstuk 20 van de Landelijke Landbouwnormen), is er geen sprake van normen, maar van richtbedragen. Er geldt een tegenbewijsregeling. Dat wil zeggen dat de ondernemer van de richtbedragen mag afwijken, als hij aannemelijk kan maken waarom hij deze niet toepast.

Normen voor eigen verbruik en privégebruik

De normen voor eigen verbruik en privégebruik voor 2019 zijn al enkele weken geleden bekendgemaakt, omdat ondernemers deze nodig hebben voor de laatste btw-aangifte over 2019.

Bron: Avanzer Nieuws

Dossiers: Agro

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

  407
Gerelateerde artikelen