In augustus 2013 deed de Belastingdienst samen met het SBR Programma onderzoek naar de stand van zaken van Standard Business Reporting (SBR). In de SBR-themamaand november/december presenteren ze de resultaten. Zo blijkt dat 96% van de intermediairs SBR kent en ruim 85% er al mee werkt.
Van de onderzochte intermediairs vindt 68% dat SBR tot meer efficiëntie leidt. Een ruime meerderheid van de intermediairs (73%) vond de installatie van het PKIoverheid services servercertificaat (zeer) gemakkelijk.
 
Vanaf 1 januari 2013 is SBR al verplicht voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dat SBR vanaf 1 januari 2014 ook verplicht wordt voor de aangifte btw en de opgaaf intracommunautaire prestaties weet 77% van de intermediairs.
 
Uit het onderzoek blijkt dat 7 op de 10 intermediairs jaarrekeningen met de post aanleveren. Van de intermediairs is 66% ervan overtuigd dat het aanleveren met SBR gemakkelijker zal gaan.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

2

Gerelateerde artikelen