De Belastingdienst stelt dit jaar ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor het bestrijden van schijnzelfstandigen. Deze groep maakt gebruik van diverse fiscale voordelen, zoals zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling, zonder daar recht op te hebben. Dit heeft mogelijk grote gevolgen voor zelfstandigen die langdurig werkzaam zijn voor maar 1 of 2 opdrachtgevers.

Dat meldt Consultancy.nl.

Consultancy.nl onderzocht wanneer iemand schijnzelfstandige is en wat de gevolgen daarvan zijn.

Jarenlang konden zelfstandigen rekenen op een coulant beleid van de Belastindient. Maar dit jaar gaat de Belastindienst actief op zoek naar zogenaamde schijnzelfstandigen, die gebruikmaken van belastingvoordelen waar ze geen recht op hebben.

Een zelfstandige met een eenmanszaak heeft recht op drie aftrekposten: de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en in het geval van startende ondernemers de startersaftrek (eerste drie jaar van een onderneming). Daardoor is de belastingdruk op deze groep relatief laag. Daarnaast is de opdrachtgever die de zelfstandige inhuurt geen werkgeverspremies verschuldigd.

Ondernemerscriteria

Maar niet iedere persoon met een eenmanszaak is automatisch ook een zelfstandige. Een zelfstandige moet in aanmerking komen voor het zogenaamde urencriterium (1.225 uur per jaar) en voldoen aan de overige criteria voor ondernemerschap. Een zelfstandig ondernemer:

  • heeft minimaal drie verschillende opdrachtgevers;
  • factureert niet meer dan 70% van de inkomsten aan dezelfde opdrachtgever;
  • kan een ander in zijn/haar plaats sturen, zonder dat dit een probleem is;
  • staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever, de opdrachtgever is niet de baas;
  • drijft voor eigen risico de onderneming. Als een opdracht niet naar tevredenheid wordt verricht, dan hoeft de opdrachtgever niet te betalen;
  • krijgt niet betaald als hij/zij ziek is;
  • maakt reclame voor de onderneming (visitekaartjes, advertenties, een website, etc.).

Als aan deze ondernemerscriteria wordt voldaan is sprake van ondernemerschap in fiscale zin. De eerste twee factoren wegen daarbij het zwaarst, maar de Belastingdienst houdt wel rekening met het feit dat startende ondernemers vaak nog geen drie opdrachtgevers hebben.

VAR-WUO geen garantie op ondernemerschap

Een veelvoorkomende misvatting onder zelfstandigen is dat de VAR-WUO (Verklaring Arbeid Relatie - Winst Uit Onderneming) verklaart dat de zelfstandige een ondernemer is. De Belastingdienst kan namelijk pas aan het eind van het jaar toetsen of inderdaad aan de ondernemingsvoorwaarden is voldaan. De VAR-WUO is dus geen garantie. De Belastingdienst kan dit tot vijf jaar na de aangifte nog controleren en corrigeren.

Beroordeeld als schijnzelfstandige

Als de Belastingdienst bepaalt dat iemand schijnzelfstandige is, heeft dat grote gevolgen. De schijnzelfstandige moet dan dezelfde belastingen betalen die hij/zij als werknemer zou moeten betalen. Zowel de niet ingehouden belastingen en sociale premies, als de genoten aftrekposten worden dan teruggedraaid en verhaald.

Naast de naheffingsaanslag kan een boete opgelegd worden wegens het doen van een incorrecte aangifte. Deze boete kan oplopen tot een maximum van 100% van de correctie.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen