De Belastingdienst is een voorlichting gestart speciaal voor mensen die uit elkaar gaan of scheiden, op de voet gevolgd door een tweede campagne over eigenwoningbezit.

Doel van de campagnes is te voorkomen dat mensen die scheiden of een eigen woning hebben, fouten maken in hun aangifte inkomstenbelasting en voorlopige aanslag. Beide campagnes zijn onderdeel van de campagne-aanpak waarbij levensgebeurtenissen (life events) centraal staan.

De Belastingdienst biedt on- en offline checklists aan en verwijst de mensen naar extra informatie over scheiden en eigen woning op de website van de dienst. De campagnes lopen tot eind 2021.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

3

Gerelateerde artikelen