Een groep ondernemers die gebruik maakt van de uitstelregeling coronaschulden heeft van maart 2023 tot en met september 2023 beschikkingen invorderingsrente van de Belastingdienst ontvangen waarop één of meer betalingen ontbreken.

Voor een aantal ondernemers betekent dit dat de termijnbetalingen van maart 2023 tot en met september 2023 wel zijn verwerkt op de openstaande aanslagen, maar niet op de rentebeschikkingen. Hierdoor ontbreken op deze beschikkingen de verwerkte betalingen en de invorderingsrente die daarbij in rekening zijn gebracht.

De Belastingdienst herstelt deze fout en stuurt later de juiste beschikking met de ontbrekende betalingen. De betalingen zijn wel verwerkt in het periodieke schuldenoverzicht.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

Dossiers: Corona

3482

Gerelateerde artikelen