Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. Rond het eind van dit jaar stuurt de Belastingdienst daarover een brief aan mensen die gebruik maken van deze aftrekpost met informatie over het stopzetten of veranderen van de voorlopige aanslag in 2022.

Wel kunnen belangstellenden vanaf 1 maart 2022 bij UWV terecht voor het zogenoemde STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Deze subsidieregeling komt in de plaats van de aftrek studiekosten.

In de brief staat te lezen dat belastingplichtigen voor 2022 geen verzoek meer kunnen doen voor een voorlopige aanslag vanwege studiekosten. Iemand die studiekosten voor een lopende studie betaalt in 2021, kan deze kosten nog verwerken in de aangifte 2021. Studiekosten die worden betaald in 2022, zijn niet meer aftrekbaar.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  601
Gerelateerde artikelen