Een aantal werkgevers heeft ten onrechte een brief ontvangen van de Belastingdienst over de correctie op het het premieloon Werkhervattingskas (WHK) 2023 en 2024.

In de brief staat dat er een verschil is tussen het opgegeven premieloon WHK en het premieloon Arbeidsongeschiktheidsfonds AOF. De brief heeft als dagtekening 1 mei en als kenmerk CAP/UCF/24/138. De Belastingdienst meldt dat deze brief per ongeluk is gestuurd en dat de ontvangers deze als niet verzonden kunnen beschouwen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Premieheffing, Loonbelasting

5783

Gerelateerde artikelen