"De rechterlijke macht moet lessen trekken uit het procedeergedrag van de Belastingdienst en het eigen falen in de toeslagenaffaire".

Dat schrijft advocaat en belastingadviseur Frank Herreveld in Weekblad fiscaal recht (WFR) van deze week. In zijn artikel getiteld 'Strafrechtelijke aspecten van de Toeslagenaffaire' constateert Herreveld dat het opvallend is dat de Raad van State zo pregnant om ging in toeslagzaken vlak voorafgaande aan de publicatie van het rapport van de commissie Donner. "Feit is wel", zo vervolgt de auteur, "dat de handelwijze van de Belastingdienst Toeslagen jarenlang rugdekking heeft gehad van de bevoegde rechter."

Volgens Herreveld heeft dit mede te maken met het verschil in taakopvatting tussen de belastingrechters en de bestuursrechters. "Waar de belastingrechter veeleer het aangevochten besluit inhoudelijk toetst, is de bestuursrechter geneigd te toetsen of het bestuursorgaan, gelet op de toepasselijke wet- en regelgeving, redelijkerwijze tot dit besluit kon komen. Dit impliceert naar mijn mening een afstandelijkere toetsing, die in dit geval ertoe heeft bijgedragen dat de institutionele vooringenomenheid van de Belastingdienst Toeslagen niet werd gecorrigeerd", zo besluit de auteur zijn artikel.

Gratis download

Uitgever en redactie van WFR stellen het artikel van Herreveld ter beschikking als gratis download:

-------------------------------------------

Het is mogelijk om WFR via een proefabonnement een maand lang gratis in te zien. De proefabonnee krijgt dan online toegang tot alle andere afleveringen.

 

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Strafrecht, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  572
Gerelateerde artikelen