De Belastingdienst heeft een aantal zorgverleners een VAR-loon gegeven. Een deel van hen had een VAR-wuo of VAR-row. Deze VAR's heeft de Belastingdienst gewijzigd in een VAR-loon.
Indien een zorgverlener een VAR-loon heeft gekregen of indien een VAR-wuo of VAR-row is gewijzigd in een VAR-loon, dan heeft de Belastingdienst de werkzaamheden die de zorgverlener met tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau doet, beoordeeld als 'werk in dienstbetrekking'. Hierbij hoort geen VAR-wuo of VAR-row, maar een VAR-loon. Als de zorgverlener het niet eens is met de VAR, dan kan de zorgverlener bezwaar maken.
 
Levert de zorgverlener ook zorg aan particulieren zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau? Dan kan de zorgverlener voor deze werkzaamheden apart een nieuwe VAR aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt dan welke VAR bij die werkzaamheden hoort. Vul bij de omschrijving van de werkzaamheden het volgende in: 'Zorg aan particulieren zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau'.
 
Doet de zorgverlener mee aan de Zorgpilot (rechtstreeks een contract met een zorgkantoor en dat contract voldoet aan de voorwaarden die in de Raamovereenkomst AWBZ zzp'er - Zorgkantoor staan)? Dan kan de zorgverlener voor deze werkzaamheden apart een nieuwe VAR aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt dan welke VAR bij die werkzaamheden hoort. Vul bij de omschrijving van de werkzaamheden het volgende in: 'AWBZ-zorg op basis van deelname aan de Zorgpilot'.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen