Op de website van de Belastingdienst staan modelovereenkomsten voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De goedkeuring van veel van deze overeenkomsten is verlopen of verloopt binnenkort. De Belastingdienst doet een oproep aan de opstellers van deze overeenkomsten om een verzoek in te dienen bij de dienst om ze opnieuw te laten beoordelen en goedkeuren.

Vanaf 2015 kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers op basis van een goedgekeurde modelovereenkomst zekerheid krijgen voor het werken buiten loondienst via een goedgekeurde modelovereenkomst. Die goedkeuringen hebben meestal een geldigheidsduur van 5 jaar. Dat betekent dat veel goedkeuringen inmiddels zijn verlopen. Als de goedkeuring is verlopen heeft de opdrachtgever geen zekerheid meer bij het afsluiten van zo’n overeenkomst. Deze overeenkomsten gaat de Belastingdienst daarom verwijderen.

 

Op de downloadpagina van Belastingdienst.nl van elke modelovereenkomst staat de geldigheidsdatum en wanneer de overeenkomst wordt verwijderd. Modelovereenkomsten waarvan de goedkeuring nu al is verlopen worden op 1 oktober 2022 verwijderd. Voor de andere overeenkomsten geldt dat deze 6 maanden na de geldigheidsdatum worden verwijderd. De verwijderde overeenkomsten worden bewaard zodat er ook na verwijdering verlenging aangevraagd kan worden.

De procedure voor verlenging van de modelovereenkomsten staat op de website van de Belastingdienst. Gebruikers van de overeenkomst kunnen de opsteller van de modelovereenkomst vragen om een verzoek voor verlenging in te dienen bij de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting

  535
Gerelateerde artikelen