De website belastingdienst.nl/sport is geheel vernieuwd, zo meldt de Belastingdienst. Sportverenigingen moeten nu snel en overzichtelijk informatie over de meest relevante onderwerpen voor de sportsector kunnen terugvinden.

Ook de contactmogelijkheden voor de verenigingen zijn gewijzigd. Voorheen konden verenigingen met individuele vragen per mail en telefoon terecht bij de sportloketten. Dit kanaal wordt vervangen door uitsluitend digitale kanalen. Vragen kunnen nu digitaal gesteld worden via het webcareteam op Twitter: @Bdzakelijk en via de facebookpagina van de Belastingdienst.

Daarnaast zet de Belastingdienst steeds meer in op samenwerking om de verenigingen te ondersteunen. Zo zal de Belastingdienst de verenigingen ook informeren via de kanalen van bijvoorbeeld NOC*NSF, Sport.nl/voorclubs en sites van de verschillende sportbonden.

Invordering

Tegelijkertijd zet de Belastingdienst in op extra toezicht bij de sportclubs, met name bij de amateur voetbalclubs. Tussen 2005 en 2009 onderzocht de Belastingdienst 84 clubs in de hoofdklasse. Bij 76 clubs is er loon- en omzetbelasting gecorrigeerd voor een totaalbedrag van € 6,5 miljoen. De afgelopen jaren zijn diverse clubs (opnieuw) onderzocht om na te gaan of de afspraken die bij eerdere controles werden gemaakt, werden nageleefd. Naar aanleiding daarvan zijn bij enkele clubs opnieuw bedragen gecorrigeerd.

Bij het invorderingsproces van belastingen geldt dat de Belastingdienst in eerste instantie invordert bij de belastingschuldige, in dit geval de club. Zonodig wordt daarbij beslag gelegd op vermogensbestanddelen zoals roerend en onroerend goed. Ook kan de Belastingdienst faillissement aanvragen. Ook daarbij gelden de algemene regels. Dat betekent dat meerdere schuldeisers moeten zijn en de Belastingdienst niet als enige schuldeiser om faillissement kan vragen.
 
Als de belastingschuldige in gebreke blijft, onderzoekt de Belastingdienst of derden, zoals (voormalig) bestuursleden aansprakelijk kunnen worden gesteld. Juridisch kan dat alleen als er aantoonbaar sprake is van onbehoorlijk bestuur.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen