De invoering van integrale prijzen heeft fiscale gevolgen voor ziekenhuizen. Verschillende ziekenhuizen hebben reeds modelregelingen voorgelegd aan de Belastingdienst, maar de Belastingdienst laat het afweten.

Dat schrijft Skipr.nl

Vrijgevestigde medisch specialisten moeten vanaf 2015 het honorariumdeel declareren bij het ziekenhuis, in plaats van bij de zorgverzekeraar. Daarmee verliezen zij hun fiscale status als ondernemer. Er zijn daarom diverse initivatieven gestart door de Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), zoals een gezamenlijk medisch specialistisch bedrijf (MSB) of gedeeld eigenaarschap via aandelen.

Deze alternatieven zijn uitgewerkt in verschillende regelingen en modellen en ter beoordeling aangeboden aan de Belastingdienst. Helaas reageert de Belastingdienst nog niet op deze voorstellen.

Niets doen tot de integrale prijzen zijn geïntroduceerd, heeft mogelijk grote financiële gevolgen voor zowel specialisten als ziekenhuizen. Omdat vrijgevestigd medisch specialisten dan automatisch in fictieve loondienst belanden, kunnen zij te maken krijgen met naheffingen voor sociale premies.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen