De Belastingdienst verzoekt intermediairs, die voor klanten aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2013 of later doen, machtigingen aan te vragen voor Serviceberichten Aanslag (SBA's).

Intermediairs kunnen digitaal gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst naar hun klanten sturen: het Servicebericht Aanslag (SBA). Het SBA is de opvolger van de elektronische kopie aanslag (EKA). EKA's krijgen intermediairs via het BAPI-kanaal. SBA's worden verspreid via Digipoort, het beveiligde digitale kanaal van de overheid.

Machtiging EKA geldt niet voor SBA

Machtigingen voor EKA's gelden niet voor SBA's. Klanten moeten apart machtigen voor SBA's verlenen aan hun intermediair. Zie hiervoor het stappenplan 'Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag', dat staat op de website van het bedrijf Logius. Wanneer de intermediair een machtingsaanvraag naar Logius heeft gestuurd, stuurt de Belastingdienst een brief met een formulier naar de desbetreffende klant. Met de brief informeert de Belastingdienst de klant dat de intermediair een machtigingsaanvraag heeft gedaan. Met het formulier kan de klant de machtiging afwijzen of op een later moment intrekken.

In het stappenplan staat een voorbeeld van de brief en het formulier.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen