Begin juli stuurt de Belastingdienst een brief aan 1.300 instellingen waarvan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is beëindigd. De brief is een verzoek aan het bestuur om gegevens over het vermogen van de ex-ANBI aan de Belastingdienst door te geven.

Het gaat om de gegevens over het boekjaar 2018. De Belastingdienst moet deze vóór 1 september 2019 hebben ontvangen. Voor het doorgeven van de gegevens gebruikt de ex-ANBI het formulier ‘Opgaaf Vermogen en schenkingen 2018 Voormalige ANBI's’.

De Belastingdienst verstuurt de brief omdat met de beëindiging van de ANBI-status bepaalde belastingvoordelen voor de instelling vervallen. Met de schenkings- en vermogensgegevens kan de Belastingdienst controleren of over schenkingen schenkbelasting is betaald. Het kan ook zijn dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Als de Belastingdienst de gevraagde gegevens niet ontvangt, kan de Belastingdienst een boete opleggen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Inkomstenbelasting

  618
Gerelateerde artikelen