Er lopen momenteel verschillende procedures over de vermogensrendementsheffing.
Dat meldt de Belastingdienst. Advocaat-generaal Niessen heeft op 16 februari zijn conclusie bij 1 van die procedures naar de Hoge Raad gestuurd. Zijn conclusie heeft veel publiciteit gekregen (zie V-N 2016/13.9 en A. Rozendal, Box 3-heffing volgens A-G in strijd met eigendomsrecht, TaxVisions editie 26 februari 2016). Deze conclusie gaat niet over de zogenoemde massaalbezwaarprocedure vermogensrendementsheffing.
 
Advocaat-generaal Niessen heeft zijn mening gegeven over een procedure waarin het gaat om de vraag of er sprake is van strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (eigendomsrecht) en de fundamentele vrijheden. In dat geval kan er sprake zijn van een individuele, buitensporige last voor belanghebbende, omdat hij 1,2% over de WOZ-waarde van zijn vakantiewoningen in Nederland moet betalen.
 
In een conclusie geeft de advocaat-generaal zijn mening over de kwestie die aan de Hoge Raad is voorgelegd. De advocaat-generaal is van mening dat de forfaitaire vermogensrendementsheffing willekeurig kan uitwerken en in strijd kan komen met het eigendomsrecht. Hij adviseert de Hoge Raad om de zaak te verwijzen naar een gerechtshof. Het hof zal moeten onderzoeken of in dit specifieke geval de vermogensrendementsheffing buitensporig is. De Hoge Raad is niet verplicht de mening van de advocaat-generaal te volgen, maar kan daar wel rekening mee houden bij het nemen van zijn beslissing. Lees ook het interview met Reinier Kooiman van de Universiteit Leiden.
 
Er loopt ook een massaalbezwaarprocedure bij de Hoge Raad over de vraag of de Belastingdienst uit mag gaan van een forfaitair rendement van 4% over spaartegoeden. Hierin is nog geen uitspraak gedaan. De belastingplichtige hoeft geen bezwaar te maken tegen aanslagen inkomstenbelasting als de hoogte van het zogenoemde forfaitair rendement van 4% over het spaartegoed het enige is waarmee de belastingplichtige het niet eens is.
 
 
Lees ook het thema Box 3.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen