Het kabinet gaat de belastingdruk van studenten flink verhogen. Naast het afschaffen van de basisbeurs, verdwijnt ook de belastingaftrek voor studiekosten. Deze maatregel treft ook de huidige studenten.

Dat schrijft Punt.avans.nl.

Studenten kunnen nu nog studiekosten aftrekken die hoger zijn dan hun basis- en aanvullende beurs. Denk bijvoorbeeld aan collegegeld, boeken en andere verplichte leermiddelen. Het voordeel van de studenten loopt hiermee op tot in totaal € 41 miljoen.

Als in de toekomst de basisbeurs verdwijnt, zouden studenten sneller in aanmerking komen voor aftrek van studiekosten. Dat gaat de staat geld kosten, namelijk zo'n € 155 miljoen. De staat behoudt dit bedrag liever voor het onderwijs.

Omdat iedereen onder dezelfde fiscale regels valt, zullen ook de huidige studenten met deze maatregelen te maken krijgen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

3

Gerelateerde artikelen