In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.

Dat meldt belastingdienst.nl.

De gevolgen die de veranderingen van de belastingregels kunnen hebben staan vermeld op de website van de Belastingdienst.

De belangrijkste veranderingen hebben te maken met:

 • toeslagen
 • verhoging AOW-leeftijd
 • vervanging AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) door Wlz (Wet langdurige zorg)
 • vervallen volgende heffingskortingen:
 • alleenstaandeouderkorting
 • ouderschapsverlofkorting
 • aanpassen volgende heffingskortingen:
 • inkomensafhankelijke algemene heffingskorting
 • arbeidskorting
 • werkbonus
 • vervallen aftrekpost uitgaven levensonderhoud kinderen
 • aanpassen aftrekpost uitgaven tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
 • nieuwe regeling buitenlandse belastingplicht
 • bijtelling auto van de zaak
 • levensloopregeling
 • eigen woning
 • belastingtarieven

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen