Het M-formulier over het fiscale jaar 2020 voor de aangifte inkomstenbelasting bij immigratie en emigratie is, met uitzondering van enkele groepen ondernemers, vanaf 1 juni 2021 ook digitaal beschikbaar. Het M-formulier staat op de website van de Belastingdienst in 'Mijn Belastingdienst'.

Vergeleken met de papieren aangifte hoeft de belastingplichtige in het digitale M-formulier alleen relevante vragen te beantwoorden. Ook zijn handige rekenhulpen ingebouwd en wordt direct een overzicht van de ingevulde gegevens getoond.

Het M-formulier is nog in ontwikkeling. Bepaalde groepen immigranten en emigranten kunnen vanaf 1 juni 2021 nog geen gebruikmaken van dit formulier. Het gaat om belastingplichtigen:

  • met meer dan 1 onderneming (gaat het om 1 of meer bv’s, dan kan het formulier wel worden gebruikt);
  • met een buitenlandse onderneming;
  • die voor de winst uit zeescheepvaart gebruikmaken van de tonnage-regeling.

In 2022 is het digitale M-formulier over het fiscale jaar 2021 beschikbaar voor álle immigranten en emigranten om vanaf maart 2022 aangifte te doen. Het formulier is dan gemakkelijker in te vullen, omdat er naar verwachting meer gegevens in de belastingaangifte vooraf staan ingevuld.

Aanslagberekening

In 2023, voor het M-formulier 2022, staat een aanslagberekening in de planning, waarmee de belastingplichtige in één oogopslag kan zien of hij geld terugkrijgt of moet betalen.

Papieren versie

De papieren versie blijft beschikbaar en kan worden besteld via:

belastingdienst.nl/m<jaar> (bijvoorbeeld: belastingdienst.nl/m2020).

Het kan ook telefonisch via 0800 – 023 01 07 of +31 555 385 385 (BelastingTelefoon Buitenland).

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: Nieuws

  346
Gerelateerde artikelen