De geplande belastingherziening mag niet negatief uitpakken voor zzp'ers, zegt VVD-Kamerlid Erik Ziengs. De VVD zal het niet accepteren als de ondernemer netto-netto minder overhoudt.

Dat schrijft BNR.nl.

Bij de belastingherziening zullen veel toeslagen voorbij komen, maar de ondernemer mag daar niet minder van worden. Per saldo mag er geen verlies optreden voor de ondernemer. Anders zal de VVD stelling nemen tegen de belastingherziening.

De ministeries van Sociale Zaken, Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken doen onderzoek naar de positie van zzp'ers in de maatschappij. Rond 1 december zullen hierover beleidsvoorstellen gepresenteerd worden.

Ziengs: "Een zzp'er die wil groeien loopt tegen veel te veel belemmeringen als hij mensen wil aannemen. Een zzp'er die er nadrukkelijk voor kiest om als eenpitter door te gaan, is ook gewoon een ondernemer. Punt. We moeten zorgen dat we onzekerheid wegnemen. Alle ondernemers die vallen onder het inkomstenbelastingregime moeten we koesteren."

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen