De overheidsinkomsten stegen vorig jaar met 5 procent tot ruim 354 miljard euro. De belastingen en sociale premies die bijna 90 procent van de inkomsten uitmaken, stegen met 18 miljard euro. Door de economische groei en verhoging van het lage btw-tarief namen de btw-opbrengsten met ruim 5 miljard euro meer dan een kwart van de toename voor hun rekening.

Dat meldt het CBS. De loon- en inkomstenheffing steeg met 3 miljard euro. De werkgeverspremies en premies voor de basiszorg zorgden tezamen voor ruim 4 miljard extra inkomsten voor de overheid. Ook betaalden bedrijven ruim 2 miljard euro meer aan vennootschapsbelasting, die in 2019 zo meer dan het dubbele opbracht van de jaaropbrengsten in de periode 2009-2013.

De dividendbelasting leverde door een stijging van bijna 2 miljard euro ruim een derde meer op dan in 2018. Verder stegen ook de milieubelastingen in 2019 fors. Dit kwam vooral door de opslag duurzame energie en door ingeleverde CO2-emissierechten.

Ook de belasting- en premiedruk voor burgers en bedrijven nam toe en kwam met 38,8 procent van het bbp uit op het hoogste niveau sinds het CBS die in 1995 op de huidige manier begon te meten.

De overheidsuitgaven namen eveneens toe, maar minder hard dan de inkomsten. Van de 14 miljard euro die overbleef, is 11 miljard euro gebruikt om de staatsschuld te verlagen. Daarnaast zette de overheid geld opzij op deposito's en werd onder meer geïnvesteerd in een aandelenbelang in Air France-KLM.

Overheidsoverschot

Daar naast heeft de overheid vorig jaar een overschot behaald van 14 miljard euro. Het was het vierde jaar op rij dat er meer geld binnenkwam dan er werd uitgegeven. Bij elkaar hield de overheid in die jaren 34 miljard euro over.

De overschotten van de laatste jaren komen nu goed van pas. De staatsschuld is daardoor gedaald tot minder dan 49 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat biedt veel ruimte om extra geld te lenen om de coronacrisis te bezweren.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) liet vorige week weten dat alleen al komend kwartaal tussen de 45 en 65 miljard euro extra wordt geleend. Dat geld is nodig om de maatregelen te betalen die tot dusver zijn aangekondigd om te voorkomen dat bedrijven omvallen en mensen massaal hun baan verliezen.

Hoekstra heeft bovendien met zijn Europese ambtgenoten afgesproken dat de begrotingsregels waar eurolanden doorgaans aan moeten voldoen, voorlopig niet gelden. Daardoor mogen zij tijdelijk meer lenen dan anders om hun economieën te ondersteunen.

Bron: CBS

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

  325
Gerelateerde artikelen