De Tweede Kamer heeft op dinsdag 20 november ingestemd met het Belastingplan 2013, Overige fiscale maatregelen 2013, Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten. De stemmingen over de Wet verhuurderheffing is met minimaal een dag uitgesteld.

 

Belastingplan

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2013. Aan de werkbonus zal een horizonbepaling worden verbonden, waardoor deze bonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2020 vervalt (amendement Dijkgraaf). Verder wijzigt het overgangsrecht voor de levensloop (amendement Dijkgraaf/Neppérus/Groot). Tot 31 december 2021 mag over het levenslooptegoed bestedingsvrij worden beschikt. Tot genoemde datum kunnen deelnemers overigens ook nog gewoon blijven opbouwen, waarbij weliswaar geen recht meer bestaat op de levensloopverlofkorting. Tegoeden die in 2013 worden opgenomen, worden slechts voor 80% in de heffing betrokken. Dit geldt ook voor de verplichte vrijval van tegoeden van minder dan 3000 euro.

Moties belastingplan

De Kamer nam vier moties aan. De motie Bashir over ‘het ontmoedigen van dagelijks gebruik van oldtimers' en de motie Van Vliet over ‘een oplossing voor bezitters van oldtimers' voegen inhoudelijk niets toe. Staatssecretaris  Weekers had immers al aangegeven bij de uitwerking van het afschaffen van de motorrijtuigenbelastingvrijstelling voor oldtimers per 2014, zoals opgenomen in het Regeerakkoord, rijdend cultureel erfgoed en incidenteel gebruik te zullen uitzonderen. In het voorjaar komt hij hierover met een brief.

Verder is een motie Klaver over ‘de aanpak van belastingontwijking via Nederland' aangenomen. Ook op dit punt was door Weekers al toegezegd dat er een uitgebreide brief zou komen vooruitlopend op het reeds geplande debat in januari.

Met algemene stemmen is de motie Van Vliet over ‘toekenning van een BSN' aangenomen. Het was Van Vliet opgevallen dat buitenlandse personen en bedrijven vaak niet met Nederlandse kentekens rijden. Hij verzoekt de regering derhalve om de mogelijkheid te onderzoeken of toekenning van een BSN aan een buitenlandse natuurlijk persoon of rechtspersoon automatisch kan betekenen dat alle motorrijtuigen die door deze personen gebruikt worden in de heffing van motorrijtuigenbelasting worden betrokken.

OFM

De Wet overige fiscale maatregelen 2013 is met algemene stemmen aangenomen. Hierbij is geregeld dat de leeftijdgrens van kinderen van 35 naar 40 jaar gaat voor de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting in geval van schenking van de eigen woning (amendement Schouten/Omtzigt). Ook wordt het voor mensen met prepensioen mogelijk dit te laten doorlopen indien zich een AOW-gat voordoet (amendement Neppérus/Groot) .

Eigen woning

De Wet herziening fiscale behandeling eigen woning is eveneens aangenomen. Naast de gelegenheidscoalitie van het Lenteakkoord, waarin de maatregel was vervat, stemde ook PvdA, SP en de Partij voor de Dieren in met de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Belastingplichtigen die hun voormalige eigen woning verhuren en deze voor 1 januari 2021 weer zelf betrekken, vallen onder het overgangsrecht (amendement Koolmees). Zoals eerder al bekend, gaat de termijn van aftrek van de rente van restschulden van 5 naar 10 jaar (amendement Neppérus/Groot). Voorts is de motie Klaver/Schouten over ‘het meefinancieren van restschulden' met algemene stemmen aangenomen. De motie roept het kabinet op om in overleg te treden met hypotheekverstrekkers om belemmeringen voor het meefinancieren van restschulden weg te nemen.

Registratie notariële akten

De Wet elektronische registratie notariële akten is met algemene stemmen aangenomen. Deze wet heeft in het parlementaire traject weinig aandacht gekregen. Het zorgt ervoor dat de registratie van notariële akten voortaan langs elektronische weg geschied. De registratie wordt uitgevoerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Verder wordt de registratie van onderhandse akten beperkt tot die akten waarvoor registratie een wettelijk vormvereiste is.

Uitstel stemming Verhuurderheffing

De stemming over de Wet Verhuurderheffing is met minimaal een dag uitgesteld naar woensdag 21 november. Vooral de oppositie in de Kamer wil eerst een rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) afwachten, voordat gestemd kan worden.

Griekenland

Terwijl minister Dijsselbloem in Brussel met zijn ambtsgenoten sprak over de situatie in Griekenland nam de Tweede Kamer met algemene stemmen nog een motie Van Hijum aan. In de motie wordt de regering verzocht om effectieve aanpak van belastingontduiking door de Griekse overheid als een van de harde voorwaarden te hanteren bij de beoordeling van aanvullende (steun)maatregelen voor het land. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen