Een belastingplichtige met een aanmerkelijk belang die uit Nederland emigreert, krijgt een belastingaanslag. Deze aanslag wordt in bepaalde situaties na tien jaar kwijtgescholden. Het kabinet schaft deze kwijtschelding af. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 15 september 2015.
Als mensen met een aanmerkelijk belang emigreren, krijgen ze van de Belastingdienst een zogenoemde conserverende aanslag over de waardegroei van hun bezit in de periode dat zij in Nederland woonden. In de huidige situatie hoeft een emigrant deze aanslag alleen te voldoen als (nagenoeg) alle winstreserves in de vennootschap worden uitgekeerd of bij verkoop van de aandelen. Zolang dit niet gebeurt, hoeft de aanslag niet te worden betaald. De conserverende aanslag wordt kwijtgescholden na 10 jaar verblijf in het buitenland.
 
In het Belastingplan 2016 wordt de kwijtschelding geschrapt. De conserverende aanslag blijft voortaan voor onbepaalde tijd openstaan. Daarnaast verdwijnt de bepaling dat emigranten met een aanmerkelijk belang de conserverende aanslag slechts hoeven te voldoen bij een winstuitkering van 90% of meer. Voortaan moet bij iedere winstuitkering naar rato belasting worden betaald. Dit voorkomt dat mensen met een aanmerkelijk belang na emigratie een aanzienlijk deel van de winst incasseren zonder dat de Nederlandse fiscus dit (volledig) in de heffing kan betrekken.
 
Geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders betalen straks evenveel en op hetzelfde moment belasting als niet-geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders.
 
De voorgenomen maatregelen gaan met terugwerkende kracht gelden vanaf de publicatie van het Belastingplan op Prinsjesdag 2015. Dit om te voorkomen dat mensen besluiten te emigreren voordat de maatregel in werking treedt, met belastingontwijking als doel.
 
Aanmerkelijkbelanghouders die al in het buitenland wonen, kunnen aanspraak blijven maken op de oude regeling.
 

Zie de bijlagen hieronder voor het Belastingplan 2016.

Lees ook de V-N Vandaag samenvattingen van het Belastingpakket 2016:

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2015

11

Gerelateerde artikelen