Het kabinet wil de uitzonderingsregel bij bijzondere beloningen afschaffen.
Iedereen betaalt loonheffing over bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, gratificaties en eindejaarsuitkeringen volgens de tabel bijzondere beloning. Volgens de uitzonderingsregel (ook wel bekend als de voordeelregel) mag een werkgever een bijzondere beloning bijtellen bij het tijdvakloon, als dit niet tot een hogere loonheffing leidt dan toepassing van de tabel bijzondere beloningen.
 
De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Uiteindelijk wordt bij de inkomstenbelasting bepaald wat een werknemer aan belasting is verschuldigd. Door de uitzonderingsregel wordt er vaak te weinig loonheffing ingehouden. De werknemer moet vervolgens die te lage belasting later bijbetalen in de inkomstenbelasting. Door de uitzonderingsregel af te schaffen, sluit de loonheffing beter aan bij de
inkomstenheffing over het loon.

Opbouw arbeidskorting in tabel bijzondere beloningen

Het Belastingplan 2015 heeft het mogelijk gemaakt om in de zogenoemde tabel bijzondere beloningen de arbeidskorting te verwerken. Voor 2015 is een eerste stap gezet om de loonheffing en de inkomstenbelasting beter te laten aansluiten door de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting in die tabel te verwerken.
 
Met ingang van 1 januari 2016 wordt ook de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen verwerkt. Dit heeft positieve gevolgen voor werknemers met een inkomen tot circa € 20.000. Veel van hen kunnen op dit moment het deel van de arbeidskorting dat wordt toegekend aan bijzondere beloningen op dit moment niet direct in de loonbelasting realiseren, maar kunnen dat alleen via de inkomstenbelasting. Door de tabel bijzondere beloningen aan te passen, daalt het aantal werknemers (met gedurende het jaar één werkgever en een inkomen tot € 20.000) met een te hoge loonheffing van ongeveer 1,1 miljoen naar ongeveer 230.000 werknemers.
 
Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat hierdoor het aantal werknemers, met één werkgever en een inkomen tot € 20.000 dat te maken krijgt met een te lage loonheffing, beperkt stijgt van ongeveer 5000 naar ongeveer 25.000 werknemers. De tabellen zijn namelijk niet fijnmazig genoeg om de loonbelasting in alle gevallen volledig te laten aansluiten op de inkomstenbelasting over het loon. Echter, na het verwerken van de afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen per 2015, wordt met deze tweede stap de aansluiting wel verder verbeterd.
 
Lees ook de V-N Vandaag samenvattingen van het Belastingpakket 2016:
 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2015

0

Gerelateerde artikelen