De Amerikaanse Senaat heeft afgelopen zondag het economische pakket van president Joe Biden aangenomen. Het pakket ter waarde van in totaal 430 miljard dollar bevat onder meer de introductie van een minimale vennootschapsbelasting van 15% voor grote bedrijven en een belasting op het terugkopen van aandelen. Aan de goedkeuring gingen achttien maanden van moeizame onderhandelingen vooraf.

Het pakket is aangenomen met 51 tegenover 50 stemmen, nadat twee Democratische senatoren hun langdurige verzet tegen het wetsvoorstel hadden ingetrokken. De stemming verliep op partijlijnen, met de Democraten voor en de Republikein tegen, onder meer vanwege de minimale vennootschapsbelasting. 

Volgende week zal het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden het pakket naar verwachting ook goedkeuren, waarop Biden het kan ondertekenen. De Tax and Energy Bill bevat maatregelen op het gebied van klimaat, gezondheid (prijsverlaging van medicijnen) en belastingen.

Vennootschapsbelasting

Het 15%-tarief, dat wat anders is dan de wereldwijde minimumbelasting van 15 procent, is van toepassing op de binnenlandse winsten van grote Amerikaanse bedrijven die tot nu toe weinig tot geen belastingen hoefden betalen omdat ze in aanmerking kwamen voor een lange lijst aan aftrekposten. Het wordt de 'book tax' genoemd omdat de heffing wordt toegepast op de jaarrekening van een bedrijf in plaats van op de inkomensberekening die traditioneel voor de belastingheffing wordt gebruikt.

Bidens plan is gebaseerd op een rapport van de Amerikaanse onderzoeksinstituut ITEP waaruit blijkt dat 55 bedrijven in 2020 geen federale inkomstenbelasting betalen, ondanks het behalen van winst volgens de normen van GAAP, de Amerikaanse standaard voor boekhoudregels. Daarnaast lost deze aanpak een politiek probleem op: het is een manier van belastingverhoging zonder te morrelen aan het algemene belastingtarief van 21%.

Het wetsvoorstel zou in tien jaar tijd ongeveer 313 miljard dollar moeten opleveren maar dat bedrag zal naar beneden worden bijgesteld omdat er uitzonderingen zijn gemaakt voor onder meer private equity-bedrijven.

De minimale vennootschapsbelasting is van cruciaal belang voor de financiering van de klimaatinvesteringen en de terugdringing van het begrotingstekort. Een Engelstalige samenvatting op 1 A4 van het voorstel is beschikbaar op de website van de Democratische Partij in de Senaat.

Inkoopbelasting aandelen

De wetgeving omvat verder een heffing van 1 procent op de inkoop van bedrijfsaandelen die begin volgend jaar van kracht wordt. Dit voorstel kan ertoe leiden dat sommige bedrijven ervoor kiezen om in 2023 dividenden uit te keren in plaats van het inkopen van aandelen.

IRS

De Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS), krijgt 80 miljard dollar voor uitbreiding van personeel, verbetering van de klantenservice en modernisering van de ICT. De Democraten hopen 204 miljard dollar aan extra belastinginkomsten binnen te halen door hard op te treden tegen belastingfraude en de naleving te verbeteren door een reorganisatie van de IRS. De dienst is het afgelopen decennium personeel en expertise kwijtgeraakt door bezuinigingen.

Fiscale subsidies

Het wetsvoorstel bevat fiscale tegemoetkomingen voor Amerikanen die een tweedehands (4.000 dollar per auto) of een nieuwe (tot 7.000) elektrische auto willen kopen. Burgers kunnen ook rekenen op fiscale doceurtjes wanneer ze hernieuwbare energie-items aan hun huizen toevoegen, zoals warmtepompen, zonnepanelen op het dak en waterverwarmers.

Om de Amerikaanse productie van zonnepanelen, windturbines, elektrische voertuigen en batterijen te stimuleren is een budget van 60 miljard dollar aan belastingverminderingen vrijgemaakt.

Bron: Bloomberg

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Carrousel: Carrousel

  684
Gerelateerde artikelen