Ondernemers voorkomen belastingrente door vóór 1 april 2014 hun btw-aangifte van 2013 te corrigeren of de balanspost van 2013 aan te geven.
Wanneer ondernemers gebruikmaken van het formulier suppletie omzetbelasting, dan heeft de Belastingdienst de gegevens sneller, en kan de dienst een verzoek sneller verwerken. De Belastingdienst verzoekt ondernemers een correctie of balanspost minder dan € 1.000 te verrekenen op de eerstvolgende aangifte. Bij het verrekenen op uw eerstvolgende aangifte krijgt de ondernemer geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.
 
Ondernemers met een correctie die een intracommunautaire levering van goederen of diensten bevat binnen de EU, sturen een brief met de gegevens van hun correctie (rubriek 3b) naar:
Belastingdienst/Central Liaison Office
Antwoordnummer 469
7600 VB Almelo
 
Verder merkt de dienst op dat een correctie of indiening van de opgaaf intracommunautaire prestaties binnen het beveiligde gedeelte van de internetsite www.belastingdienst.nl moet gebeuren. Een correctie wegens intracommunautaire verwerving moet ook worden aangegeven in een suppletie.

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

8

Gerelateerde artikelen