In vrijwel alle bedrijfssectoren in Nederland is belastinguitstel de meest gebruikte steunmaatregel geweest tijdens de coronacrisis. Dit komt waarschijnlijk door de minder strikte criteria van deze maatregel. Zo gold er voor het gebruik van belastinguitstel geen minimale verwachte omzetdaling zoals bij NOW en TVL. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) vast na onderzoek in het rapport 'Economische analyse steunpakket 2020'.

Onder vennootschappen is de NOW 1-regeling gemiddeld over sectoren de meest gebruikte steunmaatregel. Bij de NOW 1-ontvangers had ruim 80% een omzetdaling en bij bedrijven met belastinguitstel is dat 61%. Ter vergelijking: van de bedrijven zonder enige steun had ongeveer 60% een omzetdaling.

Het CPB merkt echter op dat een niet verwaarloosbaar deel van de steunontvangers een omzetstijging heeft weten te realiseren ten opzichte van 2019. Dit geldt met name voor bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel. In z'n algemeenheid heeft de directe steun aan bedrijven, in de vorm van loonkostensubsidies, belastinguitstel, leningen en garanties, de liquiditeit van bedrijven op peil gehouden en banen behouden, zo stellen de onderzoekers vast. Het CPB-onderzoek heeft alleen gekeken naar het jaar 2020. Het totale coronasteunpakket bedroeg dat jaar ruim 30 miljard euro. 

Naar schatting hebben dankzij het steunbeleid tussen de 65 duizend en 180 duizend mensen hun baan behouden. Het steunpakket verstoorde wel de bedrijvendynamiek, zo schrijft het CPB, omdat een groot deel van de steun is gegaan naar relatief laagproductieve bedrijven en naar bedrijven met een lage solvabiliteit (weinig eigen vermogen). Dit zijn bedrijven die voor de coronacrisis mogelijk al minder levensvatbaar waren. Het overeind houden van dit soort bedrijven kan leiden tot minder productiviteits- en werkgelegenheidsgroei in de toekomst.

Het rapport is te downloaden van de website van het CPB.

Bron: CPB

Dossiers: Corona

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  343
Gerelateerde artikelen