Voor 2022 gaat de Belastingdienst uit van ruim 5,5 procent rendement voor beleggingen om de box 3-heffing te berekenen. Dat staat volgens de Vereniging van Effectenbezitters in schril contrast met cijfers van DNB waaruit blijkt dat beleggers in 2022 een gemiddeld vermogensverlies van 14 procent hebben moeten slikken. De beleggersclub overweegt nu een gang naar de rechter.

De Belastingdienst is niet in staat om de rendementen van iedereen precies te becijferen en gaat daarom jaarlijks uit van een forfaitair percentage voor beleggingen dat per jaar kan verschillen. De rechter oordeelde eerder dat dit rendement de werkelijkheid zo dicht mogelijk moet benaderen, maar daar lijkt de fiscus volgens de beleggers geen gehoor aan te geven gezien het grote verschil tussen het vastgestelde forfaitaire percentage en het werkelijke rendement.

De VEB vindt die handelwijze in strijd met de uitgangspunten die de wetgever heeft gesteld voor vermogensrendementsheffing en wil deze kwestie voorleggen aan de rechter om een eerlijke behandeling van beleggers af te dwingen.

Leden van de vereniging worden via de website opgeroepen om hun rendementen over 2022 door te geven via een speciaal formulier. Aan de hand daarvan wil de vereniging zo goed mogelijk inzicht krijgen in de situatie van individuele beleggers teneinde de rechtszaak goed te kunnen voorbereiden.

Bron: VEB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

66

Gerelateerde artikelen