De Belastingdienst gaat nu al overeenkomsten beoordelen voor de alternatieve VAR-verklaring van zzp'ers wanneer de Eerste Kamer na de zomer akkoord gaat met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Het is de bedoeling dat de Belastingdienst in het najaar van 2015 een flink aantal voorbeeldovereenkomsten kan publiceren op de website van de dienst. Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel. In de nota naar aanleiding van het nader verslag heeft de staatssecretaris duidelijkheid gegegeven over de bemiddelingsrol van de belastingadviseur tussen de zzp'er en de Belastingdienst.

Wie kunnen overeenkomsten overleggen?

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Dit zijn dan overeenkomsten per brancheorganisatie, belangengroep of onderneming. Het hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn; het mogen ook overeenkomsten zijn waar opdrachtgevers en opdrachtnemers nu al mee werken.

Ook opdrachtnemers (zzp'ers) kunnen een overeenkomst voorleggen. Dit heeft alleen zin als de opdrachtnemer deze overeenkomst bij al zijn opdrachtgevers (ook toekomstige) kan gebruiken. Anders kan hij beter gebruikmaken van de voorbeeldovereenkomsten per branche of sector. Dit scheelt in de administratieve lasten van de opdrachtnemer. Daarnaast zegt de beoordeling alleen iets over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Hoe kunnen overeenkomsten worden voorgelegd?

Mail het verzoek om beoordeling van een overeenkomst naar: [email protected]. Dit geldt zowel voor overeenkomsten voor brancheorganisaties of belangengroepen, als voor eigen overeenkomsten. Is het verzoek compleet, dan probeert de Belastingdienst de overeenkomst binnen 6 weken te beoordelen. Ondernemingen die een klantcoördinator hebben, kunnen er ook voor kiezen om de overeenkomst aan hem voor te leggen.

Let op!
Het e-mailadres is alleen bedoeld om overeenkomsten voor te leggen en niet voor andere correspondentie.

Welke gegevens zijn nodig?

Als iemand een overeenkomst naar de Belastingdienst stuurt om te beoordelen, moet diegene de volgende gegevens meesturen:

  • naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt
  • soort organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair (zoals een accountant, administratiekantoor of belastingconsulent)
  • gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN
  • of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld
  • een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken
  • wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert
  • of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen
  • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden


De aanvrager kan deze gegevens in de overeenkomst of in de begeleidende e-mail vermelden.
Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moeten deze worden meegestuurd.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen