"De belastingheffing over de schadevergoedingen als gevolg van de aardbevingen in Groningen verschillen van geval tot geval. Door een goede fiscale planning kan er door onder meer agrarische ondernemers vaak fors geld bespaard worden."

Dat schrijft fiscalist Peter Seegers in het vakblad Boerderij. Schadeloosstellingen voor ondernemers worden vaak in de winst betrokken. Als er een vergoeding voor een stal of ander bedrijfsgebouw wordt gegeven,valt deze in de winst omdat gebouwen op de balans staan en de kosten van deze gebouwen ten laste van de winst komen. Tegenover het belasten van deze vergoeding staat de aftrek van de kosten die de ondernemer maakt om de schade te herstellen. Hierdoor ontstaat er in beginsel geen fiscale schade. De schadevergoeding valt in veel gevallen weg tegenover de extra kosten. En als dat niet het geval is, kan de herinvesteringsreserve (HIR) worden toegepast op de ontvangen schadevergoeding, zo adviseert Seegers. "Door het toepassen van de HIR wordt directe belastingheffing voorkomen."

Seegers verwijst in zijn artikel naar de website van de Belastingdienst waar een publicatie is opgenomen over de fiscale behandeling van de compensatieregelingen van zowel particulieren als ondernemers. "Maar de Belastingdienst is natuurlijk geen belastingadviseur. Ieder bedrijf is anders, heeft andere gebouwen, een andere bedrijfsvoering, andere toekomstplannen, etc. Door een goede fiscale planning kan er vaak fors geld bespaard worden en kan de fiscale afroming van de schadevergoedingen fors worden beperkt" zo besluit de fiscalist in het agrarische vakblad.

Bron: Boerderij

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Agro

Rubriek: Inkomstenbelasting

  236
Gerelateerde artikelen