Bedrijven die failliet zijn maken meer kans op een succesvolle doorstart als de rechten van schuldeisers worden beperkt. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) maandag in een onderzoek naar efficiëntere wetgeving bij faillissementen.

Het opschorten van de rechten van schuldeisers is een van de maatregelen die kan worden genomen om de huidige wetgeving te verbeteren. Daarmee kan volgens het planbureau worden voorkomen dat crediteuren alle middelen uit de failliete boedel trekken. Ook moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën schuldeisers.
 
Verder zou een dwangakkoord bij uitstel van betaling volgens het CPB mogelijk moeten zijn, om te voorkomen dat individuele schuldeisers een doorstart dwarsbomen. Ook zou in de wet kunnen worden opgenomen dat het management onder voorwaarden voor een groot deel de zeggenschap houdt bij betalingsproblemen. Dit is in veel andere landen al wel het geval.
 
Het planbureau rekent voor dat in Nederland 2,5 procent van de bedrijven die hun schulden niet kunnen betalen een succesvolle doorstart maakt. Ter vergelijking, in de Verenigde Staten is dit een op de tien bedrijven.
 
Ook het percentage aanvragen voor een uitstel van betaling ligt in Nederland met 4 procent van het jaarlijkse totale aantal faillissementsaanvragen veel lager dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, aldus het CPB.
 

 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Insolventierecht

0

Gerelateerde artikelen