Zowel het Register Belastingadviseurs (RB) als de organisatie van middelgrote en kleine accountantskantoren SRA zijn positief over de voorgestelde versoepelingen in de bezitseis en voortzettingseis in de BOR. De organisaties zetten ook kanttekeningen bij het Wetsvoorstel aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025.

Iedereen kon via een internetconsultatie tot 20 mei jl. reageren op de voorgestelde wijzigingen in de wet. Het voorstel bevat de maatregel om de toegang tot de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregelingen aanmerkelijk belang bij vererving of schenking in de inkomstenbelasting (DSR ab) te beperken tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5% van het geplaatste kapitaal. Dit betekent dat toegang tot de BOR en DSR ab niet langer openstaat voor elk aanmerkelijk belang. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2026.

Het RB erkent dat onbedoeld gebruik van de BOR dient te worden tegengegaan maar plaatst wel diverse kanttekeningen bij de in het voorstel daarvoor aangedragen oplossingen. Verder doet het RB een aantal aanbevelingen om de bedrijfsopvolging in het mkb verder te versoepelen. Hiervoor is al vorig jaar een visiedocument gepubliceerd over de BOR en de DSR.

De SRA heeft bezwaren rond de beperking voor aandelen met bijzondere rechten, maar ook over de ruime omschrijving van uit te sluiten preferente aandelen. "Bij veel samenwerkingen, overnames, fusies en splitsingen wordt namelijk gewerkt met verschillende soorten aandelen. Daar liggen bedrijfseconomische redenen aan ten grondslag. Deze bedrijfseconomisch wenselijke vermogensstructuren worden met dit conceptwetsvoorstel doorkruist", aldus de SRA in het commentaar (pdf).

Bron: RB/SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

181

Gerelateerde artikelen