Onlangs hebben beroepsorganisaties NOB en RB een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder hun leden naar de relatie met de Belastingdienst. Belangrijkste pijnpunt dat uit dit onderzoek naar voren kwam, was de (on)bereikbaarheid van de Belastingdienst. De uitkomsten van het onderzoek zijn op de Algemene Ledenvergadering al met de leden gedeeld.
Op 5 juli hebben de NOB (voorzitter Maurice de Kleer en secretaris Wim Gohres) en het RB (voorzitter Wil Vennix en vicevoorzitter Paul Cramer) het onderzoeksrapport aangeboden aan de top van de Belastingdienst, vertegenwoordigd door dr. J.A.J. (Hans) Leijtens, Directeur-Generaal Belastingdienst, en mr. J. (Jos) de Blieck, lid Raad van Bestuur Belastingdienst. 

Constructief gesprek

Het was een constructief gesprek, waarin op een open wijze over de uitkomsten van het onderzoek en de onderliggende problematieken is gesproken. Belangrijk te melden is dat de beide heren met klem benadrukten dit onderzoek niet te zien als kritiek, maar als een goede basis om samen te werken aan het oplossen van problemen en verbetering van processen.

Communicatie via e-mail

Concreet is gesproken over verruiming van de mogelijkheid om per e-mail met de Belastingdienst te communiceren. De vertrouwelijkheid is daarbij een aandachtspunt, maar volgens het RB moet dat op te lossen zijn. Andere zaken die zijn verkend zijn: het doorvoeren van een bepaalde segmentatie, het instellen van contactpersonen bij de dienst voor advieskantoren en het uitvoeren van pilots om nieuwe vormen van communicatie te onderzoeken op hun effect. 
 
Uiteraard zal het RB alert zijn dat het niet bij goede voornemens blijft. Als het aan de beide beroepsorganisaties ligt, worden deze ideeën ook verder uitgewerkt en uitgerold. Het RB gaat zelf hier ook verder over nadenken en we zullen de Belastingdienst binnenkort over de uitkomsten daarvan nader berichten. Hopelijk kunnen we daarna ook u berichten over concrete maatregelen ter verbetering van de communicatie.
 
 

Bron: Register Belastingadviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen