Voor WSW-werknemers in sector 64 (overheid, provincies, gemeenten en waterschappen) of sector 66 (overheid, overige instellingen) is in 2022 het premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 1,52%. Door een fout staat dit niet in de beschikkingen gedifferentieerde premie Whk, die de Belastingdienst rond 27 november 2021 heeft verstuurd.

Het gedifferentieerde premiepercentage Whk van 1,52% is als volgt opgebouwd:

  • premiecomponent WGA-lasten: 0,84%
  • premiecomponent ZW-lasten: 0,68%

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Premieheffing, Salarisadministratie

Informatiesoort: Nieuws

  339
Gerelateerde artikelen