Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de Tweede Kamer laten weten dat de mogelijkheid van een betaalpauze bij de betalingsregeling voor een coronabelastingschuld wordt verruimd van 3 naar maximaal 6 maanden.

De versoepeling wordt zo aangepast, dat ondernemers met belastinguitstel eenmalig de pauze van maximaal zes maanden kunnen krijgen. Wel moet de ondernemer een verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de reguliere betalingsverplichtingen
(zoals de maandelijkse afdracht omzetbelasting en loonheffingen) vanaf 1 april zijn nagekomen, zo schrijft Van Rij in zijn brief.

Verder maakt de staatssecretaris in een nieuwsbericht bekend dat de Belastingdienst werkt aan mogelijkheden om ondernemers en particulieren meer met maatwerk te helpen in het regulier invorderingstraject als dat nodig is. De Belastingdienst zal bijvoorbeeld alleen dwanginvordering inzetten als uiterste middel. Ook wil de dienst voorkomen dat belastingplichtigen in betalingsproblemen komen en dat ondernemers en particulieren geen drempel voelen om zich te melden wanneer zij een belastingaanslag niet kunnen betalen.

Naast de verlenging van de regelingen kan de Belastingdienst vanaf nu ook afzien van de 100 procent zekerheidseis voor ondernemers. Dit houdt in dat ondernemers bijvoorbeeld een bankgarantie of hypotheekrecht moeten afgeven om uitstel te krijgen. Deze versoepeling kan het kleine ondernemingen makkelijker maken, omdat ze niet altijd in staat zijn om zekerheid te bieden, maar wel tijdelijke financiële problemen hebben.

Vanaf 1 oktober is het ook nog mogelijk om een reguliere (niet-corona)betalingsregeling aan te vragen als er al eerder kort uitstel is verleend voor een belastingschuld. Dit moet voorkomen dat mensen in de schulden komen of blijven. Voor ondernemers wordt ook de drempel verlaagd om uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden aan te vragen.

Bron: Ministerie van Financiën

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

  752
Gerelateerde artikelen