De vermogensrendementsheffing of spaartaks is niet strijdig met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook mist de heffing geen redelijke grond, bepaalde Hof Arnhem-Leeuwarden in drie door de Bond van Belastingbetalers aangespannen proefprocessen.
De rechters verklaarden de hoger beroepen in die drie zaken ongegrond. De rechters gaven wel aan dat als spaarders lange tijd niet aan 4 procent rendement kunnen komen er een onredelijk zware last zou kunnen zijn. Dat was echter geen argument van de eisers en daar keek het Hof dan ook niet naar.
 
Er volgen nog drie andere zaken bij de gerechtshoven van Amsterdam en Den Bosch. De organisatie gaf al eerder aan vastbesloten te zijn door te procederen tot aan de Hoge Raad.
 
De Belastingdienst ging uit van 4 procent rendement, waarover 30 procent belasting moest worden betaald. De eisers vinden dat naar werkelijk behaald rendement moet worden gekeken omdat de rente al jaren lager is dan 4 procent.
 
Dit jaar is de regeling overigens veranderd. Tot 100.000 euro is het fictieve rendement 2,87 procent, daarboven gelden hogere percentages. Over de eerste 25.000 euro vermogen hoeft geen belasting te worden betaald.
 
De Bond voor Belastingbetalers startte drie jaar geleden in samenwerking met accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton een proefproces om de rechtmatigheid van de vermogensrendementsheffing te laten beoordelen.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen