De Wet wijziging Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap is per 1 januari 2014 in werking getreden. Door deze wijziging is het openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, uitgebreid met die gevallen waarin over het vermogen van personen bewind is uitgesproken.
Sinds 1 april 2014 zijn deze ‘bewinden' via internet in het Centraal Curatele en Bewind Register te raadplegen. Niet alle 'bewinden' worden in dit register opgenomen. Het gaat om de onder bewind gestelde vermogens van personen waarvoor de wettelijke grondslag 'verkwisting' en/of het 'hebben van problematische schulden' geldt of gelden.
 

Bron: Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Diversen, Civiel recht algemeen

2

Gerelateerde artikelen