De gemeente Waalre heeft de lijst waarmee zij de gemeentebelastingen bij bouwvergunningen vaststelt op onjuiste wijze bekendgemaakt. Daardoor hoeven 12 bewoners geen leges te betalen. Dit bepaalde de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag.
De 12 bewoners vroegen de gemeente afzonderlijk van elkaar een vergunning om diverse bouwwerken op het woonwagencentrum in Waalre te legaliseren. Ze betaalden daarvoor leges waarbij de bouwkosten werden berekend aan de hand van de zogeheten ROEB-lijst van de gemeente Waalre. De bewoners maakten bezwaar, waarna de aanslagen van 2 bewoners werden verlaagd maar die van de andere bewoners bleven gehandhaafd. Daarop stapten alle bewoners naar de rechter. 
 
De gemeente moet de wijze waarop zij de hoogte van de gemeentebelastingen vaststelt, bekendmaken door de legesverordening met alle bijlagen ter inzage te leggen. Dit is bij één van de bijlagen (de ROEB-lijst) niet op de manier gedaan die de Gemeentewet voorschrijft, oordeelt de rechtbank. De gemeente Waalre stelde dat de ROEB-lijst eind 2013 ter inzage heeft gelegen, maar de rechtbank stelt vast dat van die terinzagelegging geen mededeling is gedaan in een plaatselijk huis-aan-huisblad. Dat had wel gemoeten. De gemeentelijke regeling is daarom ongeldig, voor zover daarbij de bouwkosten op grond van de ROEB-lijst worden vastgesteld. De rechtbank vernietigt de aanslagen.

Bron: de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen