Iedereen die vindt dat zijn of haar rechten onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn geschonden, is vrij om daarover een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Er is dan ook geen relatie tussen een aanmelding bij de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) en een behoud of verlies van rechten. Dit antwoordt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op vragen van Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA).

Vos vroeg of particulieren die denken aanspraak te kunnen maken op teruggave van erf- of schenkbelasting zich bij de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) moeten melden om ‘hun rechten daarop' niet te verliezen. SMCO heeft hierover in diverse media geadverteerd. Opstelten antwoordt nu – ook namens de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën – dat dit niet het geval is.

Gevolgen oordeel

Ook wilde Vos weten of, wanneer het EHRM oordeelt dat de Successiewet in strijd is met het EVRM, dit oordeel dan alleen gevolgen heeft voor degenen namens wie de zaak is aangespannen of voor iedereen die met de gevolgen van die wet te maken heeft gehad. Opstelten zegt hierover: ‘Het is van belang voorop te stellen dat het EHRM uitspraak doet in een individuele zaak en niet in abstracto oordeelt over nationale wetgeving. Als het EHRM concludeert dat het EVRM in een individueel geval is geschonden, is voor de individuele verzoeker zelf vaak een vorm van genoegdoening aangegeven in de uitspraak. Die genoegdoening dient de staat hoe dan ook te verschaffen. Het is echter evenzeer mogelijk dat een gewetensvolle tenuitvoerlegging van de uitspraak het nemen van algemene maatregelen impliceert, die dus gevolgen kunnen hebben voor een grotere groep personen.'

Meldingen bij ACM

Verder doet de minister geen uitspraken over de betrouwbaarheid van SMCO. Wel zegt hij: ‘In het algemeen is het raadzaam dat een particulier zich voor het aangaan van een overeenkomst goed informeert over de voorwaarden waaronder de overeenkomst zal worden aangegaan.' En laat hij weten dat er bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) enkele meldingen over SMCO zijn ontvangen. Of in dit geval sprake is van strijd met wettelijke bepalingen, is volgens Opstelten aan de burgerlijke rechter, de ACM en, in het geval van misleidende reclame, de Reclame Code Commissie.

Bron: KNB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen