De Bezwaarschriftenadviescommissie Hersteloperatie Toeslagen (BAC) heeft haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd. De BAC is een overheidsorgaan dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) adviseert over de afhandeling van bezwaren door toeslaggedupeerden.

In 2023 heeft de BAC een stijging in productie laten zien, met een significante toename in afgedane zaken, van 384 naar 935. De gemiddelde doorlooptijd van zaken was 19 weken. De BAC zegt naar een verdere vermindering van deze tijd in 2024 te streven.

Verder stelt de BAC in het jaarverslag dat de onafhankelijke rechtsbescherming van de ouders onder druk staat omdat zij niet langer terecht kunnen bij de BAC als zij bezwaren hebben tegen een zogenoemde 'Eerste toets besluit' van de UHT.

Het jaarverslag is te lezen op de website van de organisatie (pdf). Er is ook een 'oplegnotitie' beschikbaar met de belangrijkste punten van het jaarverslag.

Bron: BAC

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

173

Gerelateerde artikelen