Een aantal huizenverhuurders heeft wellicht te veel belasting betaald in box 3. Wanneer de huurinkomsten lager zijn dan het bedrag dat jaarlijks aan vermogensrendementsheffing moet worden betaald (1,2%), is volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad verlaging van de belasting terecht.

Dat meldt Z24.nl.

De eigenaar van een sociale huurwoning verhuurt zijn woning al jaren tegen een door de overheid bepaalde huur. Zijn huurinkomsten uit deze woning zijn lager dan het bedrag dat hij jaarlijks kwijt is aan vermogensrendementsheffing. De advocaat-generaal stelt de eigenaar in het gelijk in een advies aan de Hoge Raad. Bij een dergelijk geval zou bij wijze van uitzondering de belasting verlaagd moeten worden.

De Belastingdienst houdt al wel rekening met woningen die worden verhuurd tegen een gereguleerde lage huur. In deze siuatie mogen eigenaren de zogenaamde leegwaarderatio toepassen. De waarde voor box 3 wordt dan verlaagd met een percentage dat afhangt van de hoogte van de huur. Hoe lager de huurinkomst, hoe lager de waarde waarover 1,2% vermogensrendementsheffing moet worden betaald.

In bovenstaande situatie is de huur zo laag, dat de huurinkomsten bijna helemaal opgaan aan vermogensrendementsheffing. Zo blijft er geen geld meer over voor de eigenaar. Daarom eiste de eigenaar dat de waarde van zijn verhuurde woning zou worden vastgesteld op basis van de veel lagere martktwaarde, in plaats van op basis van de WOZ-waarde en de kunstmatige leegwaarderatio. De eigenaar wordt dus in het gelijk gesteld door de advocaat-generaal.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen