Vrijwillige bijdragen aan het uitvaartfonds van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) vallen onder de fiscale aftrekpost voor overlijdenskosten. Dat heeft de belastingkamer van het gerechtshof Amsterdam gisteren beslist.

Aftrekpost voor overlijdenskosten

Het hof heeft een beslissing genomen in een belastinggeschil over het jaar 2008, toen nog een aftrekmogelijkheid voor overlijdenskosten bestond. Het geschil ging over de vraag of vrijwillige bijdragen (‘donaties') aan het uitvaartfonds van de ISN onder deze aftrekpost vallen. Uit de jurisprudentie is bekend dat premies van (in Nederland gebruikelijke) begrafenisverzekeringen voor deze aftrek in aanmerking komen. Het gaat daarbij om verplichte premiebetaling waartegenover een in rechte afdwingbare aanspraak wordt verkregen op de verzorging van een uitvaart, of een uitkering ter dekking van de uitvaartkosten.

Bijdragen ISN-uitvaartfonds

Het bijzondere van de vrijwillige bijdragen aan het ISN-uitvaartfonds is dat er geen afdwingbare rechten tegenover staan. Op een verzoek van de nabestaanden stelt ISN per sterfgeval vast of en, zo ja, op welke wijze de uitvaart van een overleden donateur of gezinslid wordt verzorgd. Alle tussen ISN en donateurs bestaande verhoudingen worden volgens het reglement van ISN "gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op verplichtingen van religieuze aard en moraal en fatsoen".

Overlijdenskosten?

De belastingkamer van het Hof heeft met inachtneming van deze bijzondere achtergrond beslist dat de vrijwillige bijdragen kunnen worden aangemerkt als uitgaven die rechtstreeks verband houden met het overlijden, de begrafenis of de crematie (‘overlijdenskosten'). Zij konden van het belastbare inkomen worden afgetrokken.

Geen aftrek meer na 2008

Deze aftrekpost is met ingang van 1 januari 2009 vervallen. De uitspraak heeft dus geen praktische betekenis voor de belastingheffing over 2009 en latere jaren.

Bron: Hof Amsterdam

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

6

Gerelateerde artikelen