Een bedrijf heeft drie bestelauto's die afwisselend door verschillende werknemers worden gebruikt. Het is een servicebedrijf. De aard van het werk brengt met zich dat de bestelauto's wisselend worden gebruikt. Het is dan ook lastig vast te stellen aan wie de bestelauto gedurende welke periode ter beschikking is of wordt gesteld. Moet de werkgever rekening houden met een bijtelling en hoe verwerkt hij die bijtelling?
Alfa accountants en adviseurs meldt hierover het volgende:
In dit geval kan de werkgever volstaan met het afdragen van een bedrag van € 300 per bestelauto per jaar. Dit betreft een heffing die u als werkgever draagt, bij uw werknemers vindt geen bijtelling of heffing plaats.

Voorwaarden eindheffing € 300 bij bestelauto met afwisselend gebruik

De € 300 eindheffing per jaar kunt u alleen toepassen als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  • Het betreft een bestelauto die afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers.
  • De aard van het werk brengt met zich mee dat de bestelauto afwisselend wordt gebruikt.
  • Het is bezwaarlijk vast te stellen aan wie de bestelauto ter beschikking wordt gesteld.
Betreft het een personenauto dan kan de regeling niet worden toegepast, ook niet als wel aan alle overige voorwaarden wordt voldaan. U mag de eindheffing van € 300 ook niet toepassen als:
  • de bestelauto na afloop van de werkdag steeds door dezelfde werknemer mee naar huis wordt genomen omdat er dan geen sprake is van afwisselend gebruik;
  • de bestelauto bijvoorbeeld een kwartaal door werknemer A en het volgende kwartaal weer door werknemer B wordt gebruikt omdat het dan makkelijk is vast te stellen aan wie de bestelauto ter beschikking is gesteld;
  • twee of meer werknemers zelf besluiten dagelijks van auto te ruilen omdat de aard van het werk dan niet met zich meebrengt dat de bestelauto afwisselend wordt gebruikt.

 

 

Bron: Alfa accountants & adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

5

Gerelateerde artikelen