De percentages van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) kunnen in 2022 worden aangepast als blijkt dat het budget in 2021 al voor een groot deel is opgesoupeerd of juist niet voldoende wordt aangesproken. Dat antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op vragen naar aanleiding van het wetgevingsoverleg Belastingplan 2021.

Op basis van het wetsvoorstel is het percentage van de BIK bepaald op respectievelijk 3% en 2,44%. Deze percentages gelden in principe voor zowel 2021 als 2022. Ondernemers en bedrijven die een investering doen in 2021 met een aanvraag voor de BIK kunnen van deze percentages uitgaan. De percentages worden in 2021 niet aangepast, ook niet achteraf.

Eind 2021 wordt bekeken op basis van de tot dan toe ontvangen aanvragen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoe hoog het budgettaire beslag van de BIK is tot dat moment. Indien daaruit blijkt dat het beschikbare budget van € 2 miljard wordt overschreden of niet voldoende wordt aangesproken, kunnen de percentages van de BIK voor het jaar 2022 worden aangepast. Hiermee is budgettaire veiligheid ingebouwd.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Loonbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  361
Gerelateerde artikelen